Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

socialtjänstpersonal, barnskydd

Description

Code

3412.4.3

Description

Socialtjänstpersonal (barnskydd) utför tidiga ingripanden och stödjer barn och deras familjer för att förbättra deras sociala och psykologiska situation. Deras målsättning är att familjerna de arbetar med får det så bra som möjligt och att skydda barn från övergrepp och vanvård. De för barnens talan så att deras rättigheter respekteras inom och utanför familjen. Det kan exempelvis handla om att hjälpa ensamstående föräldrar eller hitta hem för övergivna eller misshandlade barn.

Alternativ beteckning

socialvårdspersonal, barnskydd

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser