Skip to main content

Show filters

Hide filters

radiotekniker

Description

Code

7422.4

Description

Radiotekniker installerar, justerar, testar, reparerar och utför underhåll på fast radiosändnings- och mottagningsutrustning samt radiokommunikationssystem för tvåvägskommunikation. De övervakar radiosystems prestanda och identifierar orsaker till fel.

Alternativ beteckning

radioexpert

radioteknikerna

tekniker för radio

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: