Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

administrativ chef, domstol

Description

Code

1349.10

Description

Administrativa chefer (domstol) utför chefsuppgifter vid en domstolsinstitution, såsom övervakning av personal, administration, kommunikation med domare och omprövningsförfaranden. De förvaltar även domstolars finanser och övervakar underhåll av anläggningen och utrustningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: