Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tvätterichef

Description

Code

1439.5

Description

Tvätterichefer övervakar tvättverksamheter i ett specialiserat tvätteri. De övervakar personal vid tvätt och kemtvätt, planerar säkerhetsrutiner och säkrar deras efterlevnad, beställer förnödenheter och övervakar tvätteribudgeten. De säkrar efterlevnad av kvalitetsnormerna och uppfyllande av kunders förväntningar.

Alternativ beteckning

chef, kemtvätt

chef, tvättservice

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: