Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lexikograf

Description

Code

2643.3

Description

Lexikografer skriver och sammanställer innehåll för ordböcker. De fastställer även vilka nya ord som har kommit i allmänt bruk och bör tas med i ordlistan.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: