Skip to main content

Show filters

Hide filters

lotterichef

Description

Code

1431.2.4

Description

Lotterichefer organiserar och samordnar en lotteriorganisations verksamhet. De övervakar den dagliga verksamheten och underlättar kommunikationen mellan personal och kunder. De ser över lotterirutiner, ordnar priser, utbildar personal och strävar efter att förbättra lönsamheten för sin verksamhet. De ansvarar för all lotteriverksamhet och ser till att tillämpliga regler och bestämmelser för lotterier följs.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: