Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

efterarbetsansvarig

Description

Code

2654.2

Description

Efterarbetsansvariga övervakar hela efterproduktionen. De arbetar tillsammans med musikredigeraren samt video- och filmredigeraren. Efterarbetsansvariga hjälper till vid planering av produktionsarbetsflödet för att se till att postproduktionsfasen inkluderas och budgeteras. De säkerställer att slutprodukten levereras och distribueras.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: