Skip to main content

Show filters

Hide filters

byggnadsplåtslagare

Description

Code

7213.4

Description

Byggnadsplåtslagare använder metallplåt för att bygga yttertak, kanaler, ventilations- och luftkonditioneringssystem, takrännor och andra metallkonstruktioner. De läser planer och bestämmer typ och mängd av material som ska användas samt utför mätning, bockning, skärning, formning och sammanfogning av detaljer av metallplåt för att skapa den önskade konstruktionen.

Alternativ beteckning

plåtslagare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser