Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

chef, försäkringsbolag

Description

Code

1346.4

Description

Chefer (försäkringsbolag) samordnar och övervakar verksamheten på en institution eller en dess filial som tillhandahåller försäkringstjänster. De ger kunder råd om försäkringsprodukter.

Alternativ beteckning

chef, försäkringskontor

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser