Skip to main content

Show filters

Hide filters

chef, försäkringsbolag

Description

Code

1346.4

Description

Chefer (försäkringsbolag) samordnar och övervakar verksamheten på en institution eller en dess filial som tillhandahåller försäkringstjänster. De ger kunder råd om försäkringsprodukter.

Alternativ beteckning

chef, försäkringskontor

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser