Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

chef, allmännyttiga bostäder

Description

Code

1344.1.1

Description

Chefer (allmännyttiga bostäder) utarbetar strategier för att förbättra bostadspolicyn i ett samhälle och tillhandahåller subventionerade bostäder till hjälpbehövande. De identifierar bostadsbehov och bostadsrelaterade problem samt övervakar resursfördelningen. De kommunicerar även med organisationer som arbetar med att bygga allmännyttiga bostäder och organisationer för sociala tjänster.

Alternativ beteckning

chef, allmännyttigt bostadsföretag

chef, subventionerat boende

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser