Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

miljö- och hälsoskyddsinspektör

Description

Code

3257.5

Description

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer genomför arbetsplatsrevisioner för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och miljölagstiftningen. De utreder även arbetsolyckor. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer intervjuar de anställda för att se till att arbetsmiljön överensstämmer med hälso- och säkerhetsbestämmelserna, inspekterar den fysiska arbetsplatsen och analyserar juridiska dokument.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations