Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forskare i bioinformatik

Description

Code

2131.3

Description

Forskare i bioinformatik analyserar biologiska processer med hjälp av dataprogram. De sköter eller upprättar databaser med biologisk information. De samlar och analyserar biologiska data och kan även hjälpa forskare på olika områden, även bioteknik och läkemedel. De bedriver vetenskaplig forskning och gör statistiska analyser samt rapporterar om sina resultat. Forskare i bioinformatik kan även samla in DNA-prover, upptäcka datamönster och bedriva genetisk forskning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser