Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

drifttekniker, elkraft

Description

Code

3131.3.1

Description

Drifttekniker (elkraft) hanterar och utför underhåll på utrustning som levererar energi från överföringssystemet till konsumenten. De övervakar underhåll och reparationer av kraftledningar och säkrar att distributionsbehoven tillgodoses. De reagerar även på fel i distributionssystemet som orsakar problem såsom strömavbrott.

Alternativ beteckning

distributionstekniker, elkraft

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: