Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

bankchef

Description

Code

1346.1

Description

Bankchefer övervakar ledningen av en eller flera bankverksamheter. De fastställer strategier som främjar säkra banktransaktioner, säkerställer att de ekonomiska, sociala och kommersiella målen uppfylls och att bankens alla avdelningar, verksamheter och affärspolicyer uppfyller de lagstadgade kraven. De leder även anställda och upprätthåller effektiva arbetsrelationer inom personalen.

Alternativ beteckning

bankdirektör

chef, bankkontor

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser