Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

underhållstekniker, pipeline

Description

Code

7126.7

Description

Underhållstekniker för pipeline använder olika utrustning för att upprätthålla rörledningarnas funktionalitet. De utför avvikelsekontroller och applicerar kemikalier efter behov och beroende på syftet med rengöringen (till exempel korrosionsskydd).

Alternativ beteckning

pipelinemontör

servicemekaniker, olje- och gasledning

servicemekaniker, pipeline

servicemekaniker, rörledningar

underhållsingenjör, olje- och gasledningar

underhållsingenjör, pipeline

underhållsingenjör, rörledningar

underhållsmekaniker, olje- och gasledningar

underhållsmekaniker, pipeline

underhållsmekaniker, rörledningar

underhållstekniker, olje- och gasledningar

underhållstekniker, rörledningar

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: