Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

resebyråpersonal

Description

Code

4221.7

Description

Resebyråpersonal planerar och marknadsför reseprogram för potentiella resenärer eller besökare.

Alternativ beteckning

bokningspersonal

försäljningspersonal

resebyråns personal

personal på resebyrå

bokningsassistent

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser