Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

borrare, trä

Description

Code

7523.2

Description

Borrare (trä) använder fräsmaskiner eller särskilda borrjiggar för att skära in hål i träarbetsstycken. Träborrning skiljer sig från fräsning främst eftersom huvudrörelsen är riktad in i arbetsstycket, inte längs dess yta.

Alternativ beteckning

maskinpassare, träindustri

trämaskinskötare

CNC-operatör

maskinoperatör, trävaruindustri

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: