Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

inköpschef, läderråvara

Description

Code

1324.8.2.1

Description

Inköpschefer (läderråvara) planerar och köper in förråd av hudar, skinn, vått kromgarvat läder eller kromgarvat ofärgat läder i linje med produktionskraven. De förhandlar om processer och förutser nivån på efterfrågan på produkter för att tillgodose företagens behov samt håller konstant uppsikt över lagernivåer och kvalitet för att maximera företagens effektivitet. De identifierar potentiella leverantörer, besöker befintliga leverantörer och utvecklar affärsförbindelser med dem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: