Skip to main content

Show filters

Hide filters

ansvarig för bearbetning av mjölk

Description

Code

3122.1

Description

Ansvariga för bearbetning av mjölk övervakar och samordnar produktionsprocesser, arbetsmoment och underhållsarbetare på produktionsanläggningar för mjölk, ost, glass och/eller andra mjölkprodukter. De hjälper livsmedelsteknologer vid förbättring av processer, framtagning av nya livsmedel och införande av rutiner och standarder för produktion och förpackning.

Alternativ beteckning

ansvarig för mjölkbearbetning

personal med ansvar för bearbetning av mjölk

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser