Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

speciallärare

Description

Code

2352.1

Description

Speciallärare arbetar med och undervisar barn, ungdomar och vuxna med en intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. De använder diverse specialiserade koncept, strategier och verktyg för att optimera elevernas kommunikation, rörlighet, självständighet och social integration. De väljer undervisningsmetoder och stödresurser för att göra det möjligt för elever att maximera sin potential till självständigt boende.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser