Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

produktionsplanerare, lädervaror

Description

Code

2141.6

Description

Produktionsplanerare (lädervaror) ansvarar för planering och uppföljning av produktionsplaneringen. De samarbetar med produktionschefen för efterlevnad av tidsplanen. De arbetar med lagret för att säkra optimal materialnivå och -kvalitet samt med marknadsförings- och försäljningsavdelningen för att uppfylla kundernas krav.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: