Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

patientjournalansvarig

Description

Code

3252.2

Description

Patientjournalansvariga ansvarar för hantering av patientregisterenheter som upprätthåller och skyddar patientuppgifter. De övervakar, utbildar och utövar tillsyn över anställda vid tillämpning av hälso- och sjukvårdspolicyer.

Scope note

Excludes people performing patients treatment or medical treatment assistance.

Alternativ beteckning

systemadministratör, RIS

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser