Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forskare, tanatologi

Description

Code

2632.7

Description

Forskare (tanatologi) forskar i död och döende inom olika vetenskapliga områden såsom psykologi, sociologi, fysiologi och antropologi. De bidrar till ökade kunskaper om olika aspekter av döden, till exempel psykologiska fenomen som upplevs av döende personer och av deras närstående.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser