Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

driftansvarig, flygplats

Description

Code

3154.1.3

Description

Driftansvariga (flygplats) utövar tillsyn och utför administrativt arbete för att övervaka den operativa verksamheten under ett angivet arbetsskift på en stor flygplats. De arbetar för att säkerställa att luftfartygen lyfter och landar på ett säkert sätt.

Alternativ beteckning

driftsansvarig, flygplats

fältchef

fältförman

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser