Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

universitetslektor, litteraturvetenskap

Description

Code

2310.1.40

Description

Universitetslektorer i litteratur är universitetslärare, lärare eller föreläsare som undervisar studenter på eftergymnasial nivå i sitt specialiserade studieområde, litteraturvetenskap, som till övervägande del är av akademisk karaktär. De samarbetar med forskningsassistenter och undervisningsassistenter vid universitet vid förberedelse av föreläsningar och prov, betygsättning av uppsatser och prov samt ledning av genomgångs- och återkopplingsmöten med studenter. De bedriver även akademisk forskning inom sitt respektive område av litteraturvetenskap, publicerar sina resultat och håller kontakt med andra universitetskolleger.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser