Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ansvarig för kundupplevelse

Description

Code

2431.8

Description

Ansvariga för kundupplevelse övervakar kundupplevelser genom att skapa, utvärdera och förbättra kundinteraktionsorganisationer inom hotell- och restaurangbranschen, rekreations- eller underhållningsbranschen. De utarbetar handlingsplaner för att optimera alla aspekter av kundupplevelse. De strävar efter att säkerställa kundernas tillfredsställelse och öka företagens vinster.

Alternativ beteckning

ansvar för kundupplevelse

kundansvarig

kundupplevelseansvarig

kundvårdare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser