Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

kvalitetskontrollant, fartygskonstruktion

Description

Code

7543.7.7

Description

Kvalitetskontrollanter (fartygskonstruktion) använder mät- och provningsutrustning för att granska och övervaka båt- och fartygsenheter för att säkerställa överensstämmelse med tekniska specifikationer samt med säkerhetsnormer och -föreskrifter. De granskar enheterna för funktionsfel och skador samt kontrollera reparationsarbeten. De lämnar även en detaljerad inspektionsdokumentation och rekommenderar åtgärder där problem upptäcks.

Alternativ beteckning

nybyggnadsinspektör

nybyggnadskontrollant

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: