Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-kundservicemedarbetare

Description

Code

3512.1

Description

IKT-kundservicemedarbetare ger datoranvändare tekniskt stöd, svarar på frågor eller löser datorproblem för kunder via telefon eller elektroniska kanaler. De tillhandahåller stöd inom användning av hårdvara och programvara.

Alternativ beteckning

IKT-kundservicepersonal

IKT-supportpersonal

IKT-supportavdelningsrepresentant

medarbetare på IKT-kundservice

IT-kundservicemedarbetare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: