Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

IKT-kundservicemedarbetare

Description

Code

3512.1

Description

IKT-kundservicemedarbetare ger datoranvändare tekniskt stöd, svarar på frågor eller löser datorproblem för kunder via telefon eller elektroniska kanaler. De tillhandahåller stöd inom användning av hårdvara och programvara.

Alternativ beteckning

IKT-kundservicepersonal

IKT-supportavdelningsrepresentant

IKT-supportpersonal

IT-kundservicemedarbetare

medarbetare på IKT-kundservice

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: