Skip to main content

Show filters

Hide filters

arbetsledare, vattenbruk

Description

Code

3142.1.2

Description

Arbetsledare (vattenbruk) övervakar produktionsprocesser vid storskalig vattenbruksverksamhet och inspekterar vattenbruksanläggningar för att upprätthålla och förbättra deras prestanda. De upprätthåller hälsa, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen, utarbetar förvaltningsplaner för att minska risker på grund av skadedjur, rovdjur och sjukdomar samt övervakar både bortskaffandet av biologiskt och kemiskt avfall och underhållet av utrustning och maskiner.

Alternativ beteckning

förman, vattenbruk

vattenbruksansvarig

vattenbruksförman

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser