Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

stationschef, järnväg

Description

Code

1324.7

Description

Stationschefer (järnväg) ansvarar för organisering av arbetsuppgifter inom drift av tågstationer. Deras uppgifter omfattar organisering av underhåll och reparation av byggnader och inredning. De tar hand om komfort, service, säkerhet och trygghet av passagerare och andra kunder samt kommersiell användning av byggnader. Beroende på stationens storlek kan antalet direkt underordnade anställda vara stor.

Alternativ beteckning

chef, järnvägsstation

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser