Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

fondförvaltare, bank

Description

Code

1211.1.2

Description

Fondförvaltare (bank) övervakar alla aspekter i den ekonomiska förvaltningen av en bank. De hanterar bankens likviditet och solvens. De hanterar och lägger fram löpande budgetar, reviderar finansiella prognoser, förbereder räkenskaper för revision, förvaltar bankens räkenskaper samt upprätthåller korrekt registrering av den finansiella dokumentationen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: