Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fondförvaltare, bank

Description

Code

1211.1.2

Description

Fondförvaltare (bank) övervakar alla aspekter i den ekonomiska förvaltningen av en bank. De hanterar bankens likviditet och solvens. De hanterar och lägger fram löpande budgetar, reviderar finansiella prognoser, förbereder räkenskaper för revision, förvaltar bankens räkenskaper samt upprätthåller korrekt registrering av den finansiella dokumentationen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: