Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

parkeringsvakt

Description

Code

5419.2

Description

Parkeringsvakter patrullerar gator för att se till att parkeringsreglerna följs, säkerställa ett fritt trafikflöde, garantera fotgängares säkerhet och säkerställa efterlevnad av trafik- och parkeringslagarna. De bidrar till brottsbekämpning och -förebyggande genom att bistå vid incidenter och tillhandahålla patrulltjänster.

Scope note

Includes crossing guards.

Alternativ beteckning

parkeringsvärd

trafikövervakare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: