Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

3D-modellör

Description

Code

2166.1

Description

3D-modellörer designar 3D-modeller på föremål, virtuella miljöer, layouter, figurer och virtuella 3D-animerade aktörer.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternativ beteckning

3D-modellörer

modellör av datorframtagna bilder

3D-konstnär

konstnär för 3D-textur

CGI-modellör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: