Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

motormontör, motorfordon

Description

Code

8211.5.2

Description

Motormontörer (motorfordon) bygger och installerar monteringsfärdiga delar av fordonsmotorer såsom diesel-, gas-, bensin- och elmotorer. De ser över specifikationer och tekniska ritningar för att fastställa material och monteringsanvisningar. De besiktigar och testar motorer samt avvisar komponenter med funktionsfel.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser