Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

provningsingenjör

Description

Code

2149.16

Description

Provningsingenjörer planerar och utföra detaljerade kvalitetstester under olika etapper av konstruktionsprocessen för att säkerställa att systemen är korrekt installerade och fungerar korrekt. De analyserar de data som samlas in under testerna och utarbetar rapporter. De ansvarar även för säkerheten vid provningsverksamheten.

Alternativ beteckning

testingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser