Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tekniker, riskavfall

Description

Code

3116.1.4

Description

Tekniker (riskavfall) bortskaffar material som är lättantändliga, korroderande, reaktiva, giftiga eller har någon kombination av ovannämnda farliga egenskaper eller som har varit i kontakt med sådana material. De avlägsnar sådant avfall från industrianläggningar eller hushåll och transporterar det till en hanteringsanläggning för att säkra deras hantering och bortskaffande i enlighet med bestämmelser. De kan även ge råd om korrekt hantering av farligt avfall och bistå vid sanering av spill av farligt avfall.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser