Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

kraftverkschef

Description

Code

1219.5.3

Description

Kraftverkschefer övervakar driften av kraftverk som producerar och transporterar energi. De samordnar produktionen av energi på anläggningen och övervakar anläggning, drift och underhåll av nät och system för överföring och distribution av energi.

Alternativ beteckning

elverkschef

gasverkschef

kraftstationschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser