Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

hyreskonsulent

Description

Code

3334.4

Description

Hyreskonsulenter sköter hyresverksamhet i flerbostadshus och icke -samägda fastigheter samt leder personal som arbetar med hyresfrågor. De upprättar, spårar och hanterar hyresdeponeringar och dokument. De övervakar även hyresförvaltningen och förbereder hyresbudgetar på års- och månadsbasis. De gör även aktiv reklam för lediga bostäder för att få nya boende, visar bostäder för potentiella hyresgäster och är närvarande vid ingående av avtal mellan hyresvärdar och hyresgäster i samband med privat egendom.

Alternativ beteckning

hyresintendent

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser