Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

importchef, farmaceutiska produkter

Description

Code

1324.3.2.28

Description

Importchefer (farmaceutiska produkter) inför och upprätthåller rutiner för gränsöverskridande verksamhet genom samordning av interna och externa parter.

Alternativ beteckning

exportchef, farmaceutiska produkter

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: