Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

stödperson, rehabilitering

Description

Code

2635.3.22

Description

Stödpersoner ( rehabilitering) ger rådgivning till individer som påverkas av medfödda missbildningar eller allvarliga följder av sjukdomar, olyckor och utbrändhet. De hjälper dem att hantera personliga, sociala och yrkesmässiga frågor. De bedömer klienters personliga behov, utarbetar rehabiliteringsplaner, deltar i utbildning och hjälper personer som genomgår en rehabiliteringsplan med arbetsförmedling.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser