Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektronikinstallatör, fordon

Description

Code

7421.8

Description

Elektronikinstallatörer på området fordon installerar utrustning och tillbehör i motorfordon, till exempel cd-spelare och GPS. De använder elverktyg för att installera elektroniska system och undersöka funktionsfel.
 

Scope note

Excludes automotive electrician.

Alternativ beteckning

montör fordonselektronik

fordonselektriker

bilelektriker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: