Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

processoperatör, kemisk industri, gasanläggning

Description

Code

3133.1.5

Description

Processoperatörer (kemisk industri, gasanläggning) bearbetar gaser för kompression, överföring eller återvinning genom användning av gas-, ång- eller elmotorkompressorer. De genomför kemisk provning av gaser och ansvarar för att pumpar och rörledningar fungerar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: