Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dräneringsarbetare

Description

Code

9312.1.1

Description

Dräneringsarbetare monterar ihop och utför underhåll på dränerings- och avvattningssystem. De lägger rörledningar eller dräneringsrör för att dränera underlaget av en viss anläggning så att den skyddas från grundvatten. Detta arbete utförs oftast under trottoarer och i källare.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: