Skip to main content

Show filters

Hide filters

fordonsmontör

Description

Code

8211.5

Description

Fordonsmontörer installerar och monterar ihop monteringsfärdiga delar och komponenter av fordonsmotorer. De granskar motorfordon för fel och testar den monterade utrustningen för att säkra korrekt prestanda och överensstämmelse med kvalitetsnormerna.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser