Skip to main content

Show filters

Hide filters

mäta patienters närings- och hälsostatus

Description

Description

Granska patientens kliniska information som erhållits genom remiss från läkare, laboratorierapporter och patientjournaler, samråda med patienter för att få relevant information och bedöma deras näringsstatus.

Relationer

Begreppets URI