Skip to main content

Show filters

Hide filters

identifiera defekter på råhudar

Description

Description

Analysera, identifiera och utvärdera eventuella defekter på råhudar/skinn. Defekter kan vara av naturligt ursprung, orsakade av dålig praxis på anläggningen, vid transport eller på slakteriet eller uppstå under tillverkningsprocessen.

Begreppets URI