Skip to main content

Show filters

Hide filters

följa flygkontrolltjänstens instruktioner

Description

Description

Agera i enlighet med instruktioner från flygkontrolltjänsten.

Alternativ beteckning

följa flygledningens instruktioner

Begreppets URI