Skip to main content

Show filters

Hide filters

diskutera patienters anamnes

Description

Description

Fråga vårdanvändaren om hans hälsotillstånd och fysiska välbefinnande och de önskade resultaten genom den föreslagna behandlingen och be honom följa den föreskrivna behandlingen.

Alternativ beteckning

diskutera patienters sjukdomshistoria

Relationer

Begreppets URI