Skip to main content

Show filters

Hide filters

främja inkludering

Description

Description

Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Alternativ beteckning

främja delaktighet

Relationer

Begreppets URI