Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa att luftfartyg uppfyller reglerna

Description

Description

Säkerställa att alla luftfartyg uppfyller tillämpliga bestämmelser och att alla komponenter och all utrustning har officiellt godkända komponenter.

Alternativ beteckning

säkerställa att luftfarkoster uppfyller reglerna

Begreppets URI